CZĘŚĆ 2 GDY JACHTY SPOTYKAJĄ SIĘ

Przepisy Części 2 mają zastosowanie pomiędzy jachtami żeglującymi w lub w pobliżu obszaru regatowego, które zamierzają być w wyścigu, w wyścigu lub były w wyścigu. Jednakże, gdy jacht nie jest w wyścigu nie może on zostać ukarany za naruszenie jednego z tych przepisów z wyjątkiem przepisu 23.1.
Gdy jacht żeglujący na podstawie niniejszych przepisów napotyka statek, który im nie podlega musi przestrzegać Międzynarodowe Przepisy Zapobiegania Zderzeniom na Morzu lub państwowe przepisy prawa drogi. Gdy instrukcja żeglugi tak stanowi przepisy Części 2 są zastępowane przez przepisy prawa drogi MPoZZnM lub przez państwowe przepisy prawa drogi.