Case-book
Call-book - Match Race
Call-book - Team Race

SPIS TREŚCI

Sygnały obowiązujące w wyścigu

Wstęp

Zasada podstawowa

Część 1 Przepisy podstawowe (PRZ 1, 2, 3, 4, 5)

Część 2 Gdy jachty spotykają się (PRZ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18.1, 18.2, 18.3, 18.4, 18.5, 19, 20, 21, 22, 23)

Część 3 Prowadzenie wyścigu (PRZ 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36)

Część 4 Inne wymagania obowiązujące w wyścigu (PRZ 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54)

Część 5 Protesty, zadośćuczynienia, rozpatrywania, naganne zachowania i odwołania (PRZ 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71)

Część 6 Zgłoszenia i warunki dopuszczenia do regat (PRZ 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81)

Część 7 Organizacja regat (PRZ 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91)

Dodatki

A Punktacja

B Przepisy współzawodnictwa desek z żaglem

C Przepisy regat meczowych

D Przepisy regat zespołowych

E Przepisy regat jachtów sterowanych radiem

F Procedury dla odwołań i zadośćuczynień

G Identyfikacja na żaglach

H Ważenie odzieży i wyposażenia

J Zawiadomienie o regatach i instrukcja żeglugi

K Zalecenia dotyczące zawiadomienia o regatach

L Zalecenia dotyczące instrukcji żeglugi

M Zalecenia dla komisji protestowych

N Międzynarodowe Jury

P Procedury specjalne dla przepisu 42

Formularz protestowy (pdf)

Definicje
Przerwanie
Osiąg. zn.
Ukończenie
Strona
zainteres.
Ustępowanie
Zawietrzna, nawietrzna
Znak
Miejsce
przy znaku
Przeszkoda
Swobodny
Krycie
Strona
Odroczenie
Kurs właściwy
Protest
W wyścigu
Miejsce
Przepisy
Start
Na halsie
Strefa