Na halsie; prawy hals; lewy hals

Jacht jest na prawym halsie lub lewym, odpowiednio do swej strony nawietrznej.