CZĘŚĆ 7 ORGANIZACJA REGAT

85 PRZEPISY OBOWIĄZUJĄCE

Władza organizująca, komisja regatowa oraz komisja protestowa podlegają przepisom przy prowadzeniu i sędziowaniu regat.