Przepisy:

(a) Niniejsze przepisy regatowe włączając: Definicje, Sygnały w Wyścigu, Wstęp, preambuły oraz przepisy odpowiednich dodatków, ale nie tytuły;

(b) Zarządzenie 19 ISAF, Kodeks uprawnień; Zarządzenie 20 ISAF, Kodeks reklamowania; Zarządzenie 21 ISAF, Kodeks anty-dopingowy; oraz Zarządzenie 22 Kodeks Klasyfikacji Zawodników

(c) zarządzenia władzy krajowej z wyjątkiem, gdy są one zmienione przez instrukcję żeglugi z uwzględnieniem zarządzenia władzy krajowej, jeśli takie istnieje nawiązującego do przepisu 88;

(d) przepisy klasowe (dla jachtów współzawodniczących w systemie wyrównawczym lub systemie wartości regatowej przepisy takiego systemu są „przepisami klasowymi”);

(e) zawiadomienie o regatach;

(f) instrukcja żeglugi;

(g) inne dokumenty obowiązujące w regatach.