87 ZMIANY W PRZEPISACH KLASOWYCH

Instrukcja żeglugi może zmienić przepis klasowy tylko wtedy, gdy przepisy klasowe pozwalają na taką zmianę, lub gdy pisemna zgoda związku klasy na zmianę jest przedstawione na oficjalnej tablicy ogłoszeń.