88 ZARZĄDZENIA KRAJOWE

88.1 Zarządzenia, które mają zastosowanie do regat są zarządzeniami władzy krajowej, z którymi związany jest organizator na podstawie przepisu 89.1. Jednakże, gdy jacht będzie przechodził (przepływał) przez wody więcej niż jednej władzy krajowej podczas wyścigu, instrukcja żeglugi musi stwierdzać, jakie inne zarządzenia i kiedy będą obowiązywały

88.2 Instrukcja żeglugi może zmienić zarządzenie. Jednakże władza krajowa może ograniczyć zmiany w jej zarządzeniach przez zarządzenie odnoszące się do tego przepisu pod warunkiem, że ISAF zatwierdzi zastosowanie tych zmian. Ograniczone zarządzenia nie mogą być zmienione przez instrukcję żeglugi.