89 ORGANIZATOR; ZAWIADOMIENIE O REGATACH; POWOŁANIE KOMISJI

89.1 Organizator

Regaty muszą być organizowane przez organizatora, którym musi być:

(a) ISAF;

(b) władza krajowa będąca członkiem, ISAF

(c) klub lub inna organizacja stowarzyszona we władzy krajowej;

(d) związek klasy, albo z aprobatą władzy krajowej albo we współpracy z klubem stowarzyszonym;

(e) organizacja niestowarzyszona we współpracy z klubem stowarzyszonym, jeżeli organizacja taka jest własnością klubu lub jest kontrolowana przez klub. Władza krajowa klubu może zarządzić, że wymagana jest jej aprobata dla takich regat;

(f) jeżeli istnieje aprobata ISAF oraz władzy krajowej klubu, niestowarzyszona organizacja we współpracy z klubem stowarzyszonym, gdy organizacja nie jest własnością klubu i nie jest przez klub kontrolowana.

89.2 Zawiadomienie o regatach; powołanie komisji

(a) Organizator musi opublikować zawiadomienie o regatach odpowiadające przepisowi J1. Zawiadomienie o regatach może być zmienione, pod warunkiem, że nastąpi właściwe o tym powiadomienie.

(b) Organizator musi powołać komisję regatową oraz, gdy jest to wymagane, mianować komisję protestową oraz arbitrów. Jednakże komisja regatowa, międzynarodowe jury oraz arbitrzy mogą być mianowani przez ISAF, zgodnie z zarządzeniami ISAF.