90 KOMISJA REGATOWA; INSTRUKCJA ŻEGLUGI; PUNKTACJA

90.1 Komisja regatowa

Komisja regatowa musi prowadzić wyścigi zgodnie z zaleceniami organizatora oraz według wymagań przepisów.

90.2 Instrukcja żeglugi

(a) Komisja regatowa musi opublikować pisemną instrukcję żeglugi odpowiadającą wymaganiom przepisu J2.

(b) Gdy odpowiednio do rangi regat, spodziewane są zgłoszenia z innych krajów, Instrukcja żeglugi musi zawierać, w języku angielskim, odpowiednie zarządzenia krajowe.

(c) Zmiany w instrukcji żeglugi muszą być na piśmie i umieszczone w czasie określonym w instrukcji żeglugi na oficjalnej tablicy ogłoszeń lub, gdy są podawane na wodzie, muszą być zakomunikowane każdemu jachtowi przed jego sygnałem ostrzeżenia. Zmiany ustne mogą być podawane tylko na wodzie i tylko, gdy taka procedura jest określona w instrukcji żeglugi.

90.3 Punktacja

(a) Komisja regatowa oblicza punktację wyścigu lub serii wyścigów według Dodatku A, stosując system Małych Punktów chyba, że instrukcja żeglugi wymaga Systemu Punktów Premiujących lub innego systemu. Punktacja wyścigu musi zostać obliczona, jeżeli wyścig nie jest przerwany i gdy jeden jacht przebył trasę zgodnie z przepisem 28.1 i ukończył przed limitem czasu, jeśli taki jest nawet, gdy jacht wycofa się po ukończeniu lub jest zdyskwalifikowany.

(b) Gdy system punktacji przewiduje odrzucenie jednego lub więcej wyników jachtu z jego łącznej punktacji; punkty za złamanie przepisu 2, przepisu 30.3 ostatnie zdanie przepisu 42, jeżeli stosowane są przepisy 67, P2.2 lub P2.3 lub przepis 69.1(b)(2) nie podlegają odrzuceniu. Zamiast tego odrzucany będzie następny w kolejności najgorszy wynik.