30 KARY STARTOWE

30.1 Przepis flagi I

Jeżeli została wystawiona flaga I i jakakolwiek część kadłuba jachtu, załogi lub osprzętu znajduje się po kursowej stronie linii startu lub jednego z jej przedłużeń w okresie ostatniej minuty przed jego sygnałem startu, jacht ten musi powrócić na przedstartową stronę linii startu, przechodząc przez jedno z jej przedłużeń zanim wystartuje.

30.2 Przepis flagi Z

Jeżeli została wystawiona flaga Z, żadna część kadłuba jachtu, załogi lub osprzętu nie może znaleźć się w trójkącie utworzonym przez końce linii startu i pierwszy znak w okresie ostatniej minuty przed sygnałem startu. Gdy jacht złamie ten przepis i jest zidentyfikowany otrzyma bez rozpatrywania Karę Punktową 20% obliczoną według postanowień przepisu 44.3(c). Jacht otrzyma karę nawet wtedy, gdy start do wyścigu zostanie ponownie przeprowadzony lub wyścig zostanie powtórzony, ale nie wtedy, gdy wyścig będzie odroczony lub przerwany przed sygnałem startu. Jeżeli jacht jest podobnie zidentyfikowany podczas próby ponownego startu do tego samego wyścigu musi otrzymać dodatkową Karę Punktową 20%

30.3 Przepis czarnej flagi

Jeżeli została wystawiona czarna flaga, żadna część kadłuba jachtu, załogi lub osprzętu nie może znajdować się w trójkącie utworzonym przez końce linii startu i pierwszy znak w okresie ostatniej minuty przed sygnałem startu. Jeżeli jacht złamie ten przepis i jest zidentyfikowany, zostanie zdyskwalifikowany bez rozpatrywania nawet wtedy, gdy start do wyścigu zostanie ponownie przeprowadzony lub wyścig zostanie powtórzony, ale nie wtedy, gdy wyścig będzie odroczony lub przerwanyprzed sygnałem startu. Jeżeli zasygnalizowane zostanie generalne odwołanie lub jeżeli wyścig zostaje przerwany po sygnale startu, komisja regatowa musi wystawić numer takiego jachtu przed następnym sygnałem ostrzeżenia dla tego wyścigu i jeżeli start do wyścigu zostanie ponownie przeprowadzony lub wyścig zostanie powtórzony, jacht taki nie ma prawa do startu w tym wyścigu. Niepodporządkowanie się spowoduje dyskwalifikację, która nie będzie odrzucona przy obliczaniu punktacji końcowej jachtu.