Odroczenie

Wyścig odroczony to wyścig, którego start jest opóźniony względem jego planowanego czasu startu, ale który może być później przeprowadzony lub przerwany.