44 KARY W CZASIE INCYDENTÓW

44.1 Przyjęcie kary

Jacht może przyjąć Karę dwóch obrotów za złamanie przepisu Części 2 w wyścigu lub Karę jednego obrotu, gdy złamie przepis 31. Instrukcja Żeglugi może określić stosowanie Kary punktowej lub innej kary. Jednakże;

(a) za złamanie przepisu Części 2 i przepisu 31 w tym samym zdarzeniu jacht nie musi przyjmować kary za złamanie przepisu 31.

(b) jeżeli jacht spowodował zranienie lub poważne uszkodzenie lub uzyskał znaczącą przewagę w wyścigu lub serii łamiąc przepisy, jego karą musi być wycofanie się.

44.2 Kara Jednego Obrotu i Kara Dwóch Obrotów

Po możliwie jak najszybszym uwolnieniu się od innych jachtów po zaistniałym incydencie, jacht przyjmuje Karę Jednego Obrotu lub Karę Dwóch Obrotów przez natychmiastowe wykonanie wymaganych ilości obrotów w tym samym kierunku, każdy obrót zawiera jeden zwrot na wiatr i jeden zwrot z wiatrem. Gdy jacht przyjmuje karę na lub w pobliżu linii mety, musi on powrócić całkowicie na kursową stronę tej linii zanim ukończy.

44.3 Kara punktowa

(a) Jacht przyjmuje karę punktową poprzez wystawienie żółtej flagi przy pierwszej nadarzającej się okazji po zdarzeniu.

(b) jeżeli jacht przyjął Karę Punktową musi nieść wystawioną żółtą flagę aż do ukończenia oraz zwrócić uwagę komisji regatowej podczas przechodzenia linii mety. W tym samym czasie musi również poinformować komisję regatową, który jacht uczestniczył w zdarzeniu. Jeżeli jest to praktycznie niemożliwe, musi on dokonać tego przy pierwszej nadarzającej się okazji i u w limicie czasu na składanie protestów.

(c) punkty w wyścigu dla jachtu przyjmującego karę punktową muszą być takie, jakie otrzymałby bez tej kary, pogorszone o ilość miejsc określonych w Instrukcji Żeglugi. Jednakże jacht nie może otrzymać gorszego wyniku punktowego niż DNF - nie ukończył. Gdy instrukcja żeglugi nie określa ilości miejsc, będzie nią liczba całkowita (z zaokrągleniem od 0.5 w górę) najbliższa 20% ilości zgłoszonych jachtów. Wyniki innych jachtów nie ulegają zmianie; dlatego też dwa jachty mogą otrzymać taką samą ilość punktów.