43 UBRANIE I WYPOSAŻENIE ZAWODNIKA

43.1 (a) Zawodnikowi nie wolno wykorzystywać odzieży lub wyposażenia w celu powiększenia swojej wagi.

(b) Całkowity ciężar ubrania i wyposażenia noszonego przez członka załogi nie może przekraczać 8 kg z wyłączeniem pasa trapezowego lub pasa do balastowania oraz odzieży (włączając obuwie) noszonej tylko poniżej kolana. Przepisy klasowe lub instrukcja żeglugi mogą określić mniejszy lub większy ciężar, nieprzekraczający jednak 10 kg. Przepisy klasowe mogą także włączyć obuwie i inną odzież noszoną poniżej kolana do powyższego limitu. Pas do balastowania lub pas trapezowy musi mieć dodatnią wyporność i nie może ważyć więcej niż 2 kg o ile przepisy klasowe nie zezwalają na zwiększenie ciężaru pasa do 4 kg. Ciężary określa się według zasad wymaganych przez Dodatek H.

(c) Jeżeli kontroler wyposażenia lub mierniczy zajmujący się ważeniem odzieży i wyposażenia uważa, że zawodnik mógł przekroczyć przepisy 43.1(a) lub 43.1(b) musi złożyć do komisji regatowej pisemny raport w tej sprawie

43.2 Przepis 43.1(b) nie obowiązuje dla jachtów, od których wymaga się wyposażenia w liny relingów.