DODATEK A PUNKTACJA

Patrz przepis 90.3.

A1 LICZBA WYŚCIGÓW

Liczba planowanych wyścigów oraz wymagana liczba wyścigów przeprowadzonych dla uznania serii wyścigów, musi być podana w instrukcji żeglugi.

A2 PUNKTACJA ŁĄCZNA

Łączną ilością punktów jachtu w serii wyścigów będzie suma punktów za wyścigi z wyłączeniem jego najgorszego wyniku punktowego. (Instrukcja żeglugi może ustalić inaczej, na przykład, że żaden wynik nie będzie odrzucany, że dwa lub więcej wyników będzie odrzucanych lub, że określona ilość wyników będzie odrzucona po rozegraniu określonej liczby wyścigów. Wyścig jest uważany za rozegrany, jeżeli została obliczona punktacja; patrz przepis 90.3(a). Jeżeli jacht uzyskał dwa lub więcej takich samych najgorszych wyników, odrzucony zostanie wynik(i) w wyścigu(ach) rozegranym najwcześniej w serii wyścigów. Zwycięzcą jest jacht otrzymujący najmniejszą ilość punktów w serii wyścigów; pozostałe jachty uzyskują odpowiednią kolejność.

A3 CZASY STARTU ORAZ MIEJSCA NA MECIE

Czas sygnału startu określa czas startu jachtu, a miejsce, na którym jacht kończy wyścig określa jego miejsce na mecie. Jednakże, gdy stosowany jest system wyrównawczy lub przeliczeniowy, skorygowany w wyniku przeliczenia czas przebycia trasy przez jacht, określać będzie jego miejsce.

A4 SYSTEM MAŁYCH PUNKTÓW I SYSTEM PUNKTÓW PREMIUJĄCYCH

Większość serii wyścigów punktowana jest albo przy zastosowaniu Systemu Małych Punktów, albo przy zastosowaniu Systemu Punktów Premiujących. System Małych Punktów przyjmuje miejsce jachtu na mecie, jako punkty za wyścig. System Punktów Premiujących nagradza dodatkowo pierwsze sześć jachtów, ponieważ trudniej jest na przykład przesunąć się z miejsca czwartego na trzecie, niż z czternastego na trzynaste. System Małych Punktów będzie zastosowany, chyba, że instrukcja żeglugi określi stosowanie innego systemu; patrz przepis 90.3(a). Jeżeli zostaje wybrany do zastosowania System Punktów Premiujących, może to być dokonane przez następujące stwierdzenie w instrukcji żeglugi:, ‘Stosowany będzie System Punktów Premiujących określony w Dodatku A’.

A4.1 Każdy jacht, który wystartował, ukończył, nie wycofał się po ukończeniu, nie otrzymał kary lub zadośćuczynienia, uzyskuje następujące ilości punktów:

Miejsce na mecie

System małych punktów

System punktów premiujących

Pierwsze

1

0

Drugie

2

3

Trzecie

3

5.7

Czwarte

4

8

Piąte

5

10

Szóste

6

11.7

Siódme

7

13

Każde następne miejsce

Dodać 1 pkt.

Dodać 1 pkt.

A4.2 Jacht, który nie wystartował, nie ukończył, wycofał się po ukończeniu lub został zdyskwalifikowany, otrzymuje za miejsce na mecie jeden punkt więcej niż liczba jachtów zgłoszonych do serii wyścigów. Jacht ukarany na podstawie przepisu 30.2 lub który przyjął karę zgodnie z przepisem 44.3(a) otrzyma punkty zgodnie z przepisem 44.3(c).

A5 WYNIKI OKREŚLANE PRZEZ KOMISJĘ REGATOWĄ

Jacht, który nie wystartował, nie wypełnił wymagań przepisu 30.2 lub 30.3, albo nie ukończył, albo przyjmuje karę zgodnie z przepisem 44.3(a), lub wycofuje się po ukończeniu, otrzymuje od komisji regatowej punkty bez rozpatrywania. Jedynie komisja protestowa może podjąć dodatkowe działania pogarszające wynik punktowy jachtu.

A6 ZMIANY MIEJSC I PUNKTACJI INNYCH JACHTÓW

A6.1 Jeżeli jacht jest zdyskwalifikowany w wyścigu lub wycofał się po ukończeniu, każdy jacht, który ukończył po nim przesuwa się o jedno miejsce w górę.

A6.2 Jeżeli komisja protestowa decyduje o przyznaniu zadośćuczynienia przez skorygowanie punktów otrzymanych przez jacht, punktacja innych jachtów nie może ulec zmianie, chyba, że komisja protestowa zdecyduje inaczej.

A7 REMISY W WYŚCIGU

Jeżeli jachty remisują na linii mety, lub gdy stosowany jest system wyrównawczy lub przeliczeniowy i po obliczeniu jachty mają jednakowe skorygowane czasy, punkty za miejsce remisowe i za miejsce bezpośrednio po nim należy dodać i podzielić na równe części. Jachty remisujące dzielą nagrodę pomiędzy sobą lub otrzymują jednakowe nagrody.

A8 REMISY W SERII WYŚCIGÓW

A8.1 Jeżeli w serii wyścigów istnieje remis punktowy pomiędzy dwoma i więcej jachtami, dla każdego jachtu układa się listę wyników w kolejności od najlepszego do najgorszego i w pierwszym punkcie (punktach) gdzie występuje różnica, remis rozstrzyga się na korzyść jachtu (jachtów) z najlepszymi wynikami punktowymi. Nie bierze się pod uwagę wyników odrzuconych.

A8.2 Jeżeli remis pozostaje pomiędzy dwoma lub więcej jachtami, przyznaje się im pozycje według kolejności ich wyników w ostatnim wyścigu. Wszelkie pozostające remisy rozstrzyga się wykorzystując wyniki jachtów w przedostatnim wyścigu i postępuje się dalej w ten sposób, aż do rozstrzygnięcia wszystkich remisów. Przy obliczaniu punktacji łącznej brane są także pod uwagę wyniki odrzucone.

A9 WYNIKI PUNKTOWE W SERIACH DŁUŻSZYCH NIŻ REGATY

Dla serii wyścigów rozgrywanych w okresie dłuższym niż regaty jacht, który dotarł na miejsce startu, ale nie wystartował, nie ukończył, wycofał się po ukończeniu lub został zdyskwalifikowany otrzymuje liczbę punktów o jeden więcej niż liczba jachtów, które przybyły na pole startowe. Jacht, który nie przybył na pole startowe otrzymuje liczbę punktów o jeden więcej niż ilość jachtów zgłoszonych do serii wyścigów.

A10

ZALECENIA W SPRAWIE ZADOŚĆUCZYNIENIA

Gdy komisja protestowa decyduje o przyznaniu zadośćuczynienia przez skorygowanie punktów jachtu za wyścig, zaleca się następujące rozwiązania:

(a) przyznanie punktów równych średniej, obliczonej do najbliższej wartości dziesiętnej punktu (0.05 zaokrągla się w górę), wszystkich punktów we wszystkich wyścigach w serii, z wyjątkiem wyścigu rozważanego.;

(b) przyznanie punktów równych średniej, obliczonej do najbliższej wartości dziesiętnej punktu (0.05 zaokrągla się w górę), wszystkich punktów w wyścigach poprzedzających wyścig rozważany; lub

(c) przyznanie punktów za miejsce jachtu w wyścigu w momencie wystąpienia incydentu w wyniku, którego przyznano zadośćuczynienie.

A11 SKRÓTY STOSOWANE PRZY ZAPISACH PUKTACJI

Stosowane będą następujące skróty w punktacji poszczególnych jachtów:

DNC Nie wystartował; nie przybył na pole startowe

DNS Nie wystartował ; (sytuacja inna niż DNC i OCS)

OCS Nie wystartował; znalazł się po kursowej stronie linii startu w momencie sygnału startu i nie wystartował lub naruszył przepis 30.1.

ZFP Kara 20% zgodnie z przepisem 30.2

BFD Dyskwalifikacja na podstawie przepisu 30.3

SCP Przyjął Karę Punktową na podstawie przepisu 44.3(a)

DNF Nie ukończył

RAF Wycofał się po ukończeniu

DSQ Dyskwalifikacja

DNE Dyskwalifikacja (inna niż DGM) niepodlegająca odrzuceniu zgodnie z przepisem 90.3(b)

DGM Dyskwalifikacja za naganne zachowanie nie podlega odrzuceniu zgodnie z przepisem 90.3(b).

RDG Przyznano zadośćuczynienie.