Ukończenie

Jacht kończy, gdy jakakolwiek część jego kadłuba lub załogi lub osprzętu będąc w pozycji normalnej przekracza linię mety z kierunku kursu od ostatniego znaku: albo po raz pierwszy albo po przyjęciu kary zgodnie z przepisem 44.2 albo po naprawieniu błędu popełnionego na linii mety zgodnie z przepisem 28.1.