2 ŻEGLOWANIE FAIR

Jacht i jego właściciel muszą współzawodniczyć zgodnie z ideą fairplay i uznanymi zasadami walki sportowej. Jacht może być ukarany na podstawie niniejszego przepisu jedynie w przypadku, gdy zostało wyraźnie ustalone naruszenie powyższych zasad. Dyskwalifikacja na podstawie niniejszego przepisu nie podlega odrzuceniu z punktacji łącznej dla serii wyścigów.