CZĘŚĆ 1 - PRZEPISY PODSTAWOWE

1 BEZPIECZEŃSTWO

1.1 Udzielanie pomocy

Jacht lub zawodnik musi udzielić wszelkiej możliwej pomocy każdej osobie lub statkowi będącemu w niebezpieczeństwie.

1.2 Wyposażenie ratunkowe i osobiste środki wypornościowe

Każdy jacht musi mieć na pokładzie odpowiednie wyposażenie ratunkowe dla wszystkich osób znajdujących się na pokładzie, w tym jedną sztukę gotową do natychmiastowego użytku, chyba, że przepisy klasowe stanowią inaczej. Każdy zawodnik jest indywidualnie odpowiedzialny za noszenie osobistych środków wypornościowych odpowiednich do panujących warunków.