91 KOMISJA PROTESTOWA

Komisją protestową musi być:

(a) komisja wyznaczona przez organizatora lub komisję regatową lub

(b) międzynarodowe jury mianowane przez organizatora lub zgodnie z zarządzeniami ISAF i spełniające wymagania Dodatku N. Władza krajowa może zarządzić, że wymagana jest jej zgoda dla powołania międzynarodowego jury regat w zakresie jej jurysdykcji, z wyjątkiem regat ISAF lub gdy międzynarodowe jury powoływane jest przez ISAF na podstawie przepisu 89.2(b).