28 PRZEBYCIE TRASY

28.1

Jacht musi wystartować, pozostawić każdy znak po wymaganej stronie we właściwej kolejności oraz ukończyć żeglując w taki sposób, aby nić przedstawiająca jego drogę po wystartowaniu aż do momentu ukończenia, po naciągnięciu:

(a) omijała każdy znak po wymaganej stronie,

(b) dotykała każdy okrążany znak

(c) przechodziła pomiędzy znakami bramki z kierunku od poprzedniego znaku.

Jacht może naprawiać ewentualne błędy w zakresie wymagań tego przepisu. Po ukończeniu jacht nie musi całkowicie przekroczyć linii mety.

28.2 Jacht może pozostawić po dowolnej stronie znak, który nie zaczyna, nie ogranicza lub nie kończy boku trasy, na którym ten jacht żegluje. Jednakże musi on pozostawić znak startu po wymaganej stronie, gdy zbliża się do linii startu od jego przedstartowej strony w celu wystartowania.