27 INNE DZIAŁANIA KOMISJI REGATOWEJ PRZED SYGNAŁEM STARTU

27.1 Nie później niż wraz z sygnałem ostrzeżenia, komisja regatowa musi zasygnalizować lub inaczej określić trasę, jeżeli nie określa tego instrukcja żeglugi lub może zastąpić jeden sygnał oznaczający trasę innym sygnałem, oraz zasygnalizować obowiązek noszenia osobistych środków asekuracyjnych (wystawiając flagę Y z jednym sygnałem dźwiękowym).

27.2 Nie później niż wraz z sygnałem przygotowania, komisja regatowa może przesunąć znak startu.

27.3 Przed sygnałem startu komisja regatowa może z dowolnego powodu odroczyć (wystawiając flagę AP, AP nad H, lub AP nad A wraz z dwoma sygnałami dźwiękowymi) lub przerwać wyścig (wystawiając flagi N nad H, lub N nad A wraz z trzema sygnałami dźwiękowymi).