26 PROCEDURY STARTOWE WYŚCIGÓW

Starty do wyścigów muszą być przeprowadzane przy zastosowaniusygnałów podanych poniżej. Czasy liczone są od sygnałów optycznych;brak sygnału dźwiękowego nie będzie brany pod uwagę.

Sygnał

Flaga i sygnał dźwiękowy

Minuty do sygnału startu

Ostrzeżenia

Flaga klasy;
1 sygnał dźwiękowy

5*

Przygotowania

P, I, Z, Z wraz z I, lub flaga czarna;
1sygnał dźwiękowy

4

Jednej minuty

Opuszczenie flagi przygotowania;
1 długi sygnał dźwiękowy

1

Startu

Opuszczenie flagi klasy;1 sygnał dźwiękowy

0

* lub jak podano w instrukcji żeglugi

Sygnał ostrzeżenia dla następnej klasy musi być podany wraz lub po sygnale startu klasy poprzedniej.