CZĘŚĆ 3 PROWADZENIE WYŚCIGU

25 ZAWIADOMIENIE O REGATACH, INSTRUKCJA ŻEGLUGI ORAZ SYGNAŁY

Zawiadomienie o regatach i instrukcja żeglugi muszą być udostępnione każdemu jachtowi przed rozpoczęciem wyścigu. Nie wolno zmieniać znaczenia sygnałów optycznych i dźwiękowych podanych w rozdziale Sygnały obowiązujące w wyścigu z wyjątkiem, gdy pozostaje to w zgodzie z przepisem 86.1(b). Wszelkie inne sygnały, które mogą zostać użyte muszą być podane w instrukcji żeglugi.