Gdy przepisy 21 lub 22 mają zastosowanie pomiędzy dwoma jachtami, przepisy Rozdziału A nie mają zastosowania.

22 JACHT WYWRÓCONY, ZAKOTWICZONY LUB NA MIELIŹNIE; ORAZ UDZIELAJĄCY POMOCY

W miarę możliwości jacht musi unikać jachtu wywróconego lub takiego, który nie odzyskał sterowności po wywrotce, jachtu na mieliźnie, zakotwiczonego lub udzielającego pomocy statkowi lub osobie w niebezpieczeństwie. Jacht jest wywrócony, gdy top jego masztu znajduje się w wodzie.