67 PRZEPIS 42 ORAZ WYMAGANIE ROZPATRYWANIA

Jeżeli postanowiono tak w instrukcji żeglugi komisja protestowa może bez rozpatrywania ukarać jacht, który złamał przepis 42 pod warunkiem, że członek komisji lub mianowany przez nią obserwator widział dany incydent, przy czym dyskwalifikacja na podstawie tego przepisu nie może być odrzucana przy obliczaniu łącznej punktacji jachtu. Jacht w ten sposób ukarany, musi zostać powiadomiony odpowiednim zapisem w wynikach wyścigu.