66 WZNOWIENIE ROZPATRYWANIA

Komisja protestowa może wznowić rozpatrywanie, gdy zdecyduje, że mogła popełnić istotną pomyłkę, lub gdy nowe znaczące dowody stały się dostępne w rozsądnym czasie. Musi ona wznowić rozpatrywanie na wniosek władzy krajowej działającej na podstawie przepisu F5. Strona w proteście może prosić o wznowienie rozpatrywania nie później niż 24 godziny od poinformowania jej o decyzji. Gdy rozpatrywanie jest wznowione, większość członków komisji protestowej musi, w miarę możliwości, składać się z członków początkowego składu komisji protestowej.