Strona

Strona w rozpatrywaniu: protestujący, protestowany, jacht wnoszący prośbę o zadośćuczynienie; jacht lub zawodnik, który może zostać ukarany na podstawie przepisu 69.1; komisja regatowa lub organizator biorący udział w rozpatrywaniu na podstawie przepisu 62.1(a).