65 INFORMOWANIE STRON ORAZ INNYCH OSÓB

65.1 Po podjęciu decyzji, komisja protestowa musi natychmiast poinformować strony w proteście o ustalonych faktach, przepisach mających zastosowanie decyzji jej uzasadnieniu oraz o wszystkich karach nałożonych lub przyznanym zadośćuczynieniu.

65.2 Strona w proteście ma prawo otrzymać powyższe informacje na piśmie pod warunkiem, że poprosi o to komisję protestową na piśmie nie później niż siedem dni po uzyskania informacji o decyzji. Komisja musi następnie bezzwłocznie dostarczyć tą informację załączając, jeśli dotyczy szkic incydentu przygotowany lub zatwierdzony przez komisję.

65.3 Gdy komisja protestowa nakłada karę na jacht na podstawie przepisu pomiarowego, musi przesłać decyzję do władzy odpowiedniej dla spraw pomiarowych.