18.3 Zwrot na wiatr podczas zbliżania się do znaku

Jeżeli dwa jachty zbliżały się do znaku na przeciwnych halsach i jeden z nich zmienia hals i w rezultacie podlega przepisowi 13 w strefie, gdy drugi osiąga znak, przepis 18.2 od tego czasu nie ma zastosowania.
Jacht, który zmienił hals:

(a) nie może zmusić drugiego jachtu do żeglowania powyżej kursu ostro na wiatr celem unikania go lub uniemożliwić temu drugiemu minięcie znaku po wymaganej stronie oraz

(b) musi pozostawić miejsce przy znaku, jeżeli drugi jacht uzyskuje krycie po jego wewnętrznej.