Osiąganie znaku.

Jacht osiąga znak, gdy jest w pozycji do minięcia go po nawietrznej i pozostawienia go po wymaganej stronie bez zmiany halsu.