Miejsce przy znaku

Miejsce dla jachtu żeglującego do znaku i następnie miejsce do żeglowania jego kursem właściwym, gdy żegluje przy znaku. Jednakże miejsce przy znaku nie zawiera miejsca do zwrotu na wiatr chyba, że jacht jest w kryciu po nawietrznej, jako wewnętrzny do jachtu zobowiązanemu do dania miejsca przy znaku.