Swobodny z tyłu i swobodny z przodu; Krycie

Jacht jest swobodny z tyłu w stosunku do innego jachtu, gdy jego kadłub i osprzęt będąc w pozycji normalnej, znajdują się za linią prostopadłą przechodzącą przez najbardziej do tyłu wysunięty punkt kadłuba i osprzętu tego drugiego jachtu znajdujących się w pozycji normalnej. Ten drugi jacht jest swobodny z przodu. Jachty są w kryciu, gdy żaden z nich nie jest swobodny z tyłu. Jachty są również w kryciu, gdy jacht znajdujący się pomiędzy nimi jest w kryciu z obydwoma. Określenia te stosują się zawsze do jachtów na tych samych halsach. Nie stosują się one do jachtów na przeciwnych halsach chyba, że ma zastosowanie przepis 18 albo obydwa jachty żeglują pełniej od wiatru rzeczywistego niż dziewięćdziesiąt stopni.