18.4 Zwrot z wiatrem

Gdy jacht będący w kryciu po wewnętrznej i mający prawo drogi musi wykonać zwrot z wiatrem przy znaku, aby żeglować swoim kursem właściwym, nie może on żeglować dalej od znaku niż jest to konieczne do żeglowania tym kursem. Przepis 18.4 nie stosuje się przy znakach bramki.