18.5 Uniewinnienie

Gdy jacht korzysta z miejsca przy znaku, do którego jest upoważniony musi być uniewinniony:

(a) jeżeli w rezultacie nie udzielenia miejsca przy znaku przez inny jacht złamie on przepis Rozdziału A, lub

(b) jeżeli podczas okrążania znaku żeglując swoim kursem właściwym, złamie przepisy Rozdziału A lub przepis 15 lub 16.