19 MIEJSCE DO MINIĘCIA PRZESZKODY

19.1 Kiedy przepis 19 ma zastosowanie
Przepis 19 stosuje się pomiędzy jachtami przy przeszkodzie z wyjątkiem, gdy jest ona również znakiem, którą jachty muszą pozostawić po tej samej stronie. Jednak przy ciągnącej się przeszkodzie zawsze stosuje się przepis 19, a nie przepis 18.

19.2 Dawanie miejsca przy przeszkodzie
(a) jacht z prawem drogi może wybrać stronę, po której minie przeszkodę.

(b) gdy jachty są w kryciu, jacht zewnętrzny musi dać jachtowi wewnętrznemu miejsce pomiędzy nim a przeszkodą chyba, że nie był stanie tego zrobić od momentu, gdy zaczęło się krycie.

(c) podczas, gdy jachty mijają ciągnącą się przeszkodę jeżeli jacht, który był swobodny z tyłu i zobowiązany do ustępowania osiągnie krycie pomiędzy drugim jachtem a przeszkodą i w momencie rozpoczęcia krycia i nie ma miejsca dla niego do przejścia pomiędzy nimi, nie jest on upoważniony do miejsca zgodnie z przepisem 19.2(b). W czasie trwania krycia musi on ustępować i przepisy 10 i 11 nie stosują się.