Przeszkoda

Obiekt, którego jacht żeglujący bezpośrednio w jego kierunku i znajdujący się w odległości jednej długości swego kadłuba od niego, nie mógłby ominąć bez zasadniczej zmiany kursu. Obiekt, który może być bezpiecznie ominięty tylko po jednej stronie, oraz obszar tak określony w instrukcji żeglugi, są także przeszkodami. Jednakże jacht w wyścigu nie jest przeszkodą dla innych jachtów chyba, że mają one obowiązek ustępowania mu lub dania mu miejsca lub miejsca przy znaku lub unikania go, gdy obowiązuje przepis 22. Płynący statek włączając w to jacht w wyścigu nigdy nie jest ciągnącą się przeszkodą.