11 NA TYM SAMYM HALSIE, W KRYCIU

Gdy jachty są na tym samym halsie i są w kryciu, jacht nawietrzny musi ustąpić jachtowi zawietrznemu.