Miejsce

Przestrzeń potrzebna jachtowi w panujących warunkach do niezwłocznego wykonania manewru zgodnie z zasadami sztuki żeglarskiej.