15 NABYWANIE PRAWA DROGI

Gdy jacht nabywa prawo drogi musi on początkowo pozostawić drugiemu jachtowi miejsce do ustąpienia chyba, że uzyskuje on prawo drogi w wyniku działania tego drugiego jachtu.