ROZDZIAŁ B OGRANICZENIA OGÓLNE

14 UNIKANIE KONTAKTU

Jacht zobowiązany jest w miarę możliwości usiłować uniknąć kontaktuz innym jachtem. Jednakże jacht posiadający prawo drogi lub prawo do miejsca lub miejsca przy znaku:

(a) nie musi działać w celu uniknięcia kontaktu aż do czasu, gdy stanie się oczywiste, że ten drugi jacht nie ustępuje lub nie udziela miejsca lub miejsca przy znaku i

(b) nie będzie ukarany na podstawie niniejszego przepisu chyba, żenastąpił kontakt, który spowodował uszkodzenie sprzętu lub obrażenia ciała.