18.2 Dawanie miejsca przy znaku

(a) gdy jachty są w kryciu, jacht zewnętrzny musi dać jachtowi wewnętrznemu miejsce przy znaku chyba, że stosuje się przepis 18.2(b).

(b) jeżeli jachty są w kryciu, gdy pierwszy z nich osiąga strefę to jacht, który jest w tym momencie zewnętrzny musi od tego czasu dawać jachtowi wewnętrznemu miejsce przy znaku. Jeżeli jacht jest swobodny z przodu, gdy osiąga strefę to jacht, który jest w tym momencie swobodny z tyłu musi od tego czasu dawać mu miejsce przy znaku.

(c) jeżeli jacht jest zobowiązany przez przepis 18.2(b) do dania miejsca przy znaku, to musi kontynuować to nawet, jeżeli później krycie jest zerwane lub krycie jest na nowo osiągnięte. Jednakże, gdy jeden z jachtów przejdzie dziobem linię wiatru lub jeżeli jacht upoważniony do miejsca przy znaku opuści strefę, przepis 18.2(b) przestaje obowiązywać.

(d) jeżeli istnieje uzasadniona wątpliwość, czy jacht uzyskał lub zerwał krycie we właściwym czasie powinno być przyjęte, że to nie nastąpiło.

(e) jeżeli jacht uzyskał krycie po wewnętrznej z pozycji swobodny z tyłu i jeżeli od momentu rozpoczęcia krycia jacht zewnętrzny nie jest w stanie dać miejsce przy znaku to nie wymaga się, aby to miejsce dał.