71 DECYZJE WŁADZY KRAJOWEJ

71.1 Strona zainteresowana lub członek komisji protestowej nie mogą brać jakiegokolwiek udziału w dyskusji lub podejmowaniu decyzji w sprawie odwołania lub prośby o potwierdzenie lub skorygowanie.

71.2 Władza krajowa może utrzymać w mocy, zmienić lub odwrócić decyzję komisji protestowej, ogłosić protest lub prośbę o zadośćuczynienie nieważnym lub zwrócić protest lub prośbę o zadośćuczynienie celem wznowienia rozpatrywania lub celem przeprowadzenia nowego rozpatrzenia, i wypracowania decyzji przez tę samą lub inną komisję protestową.

71.3 Gdy na podstawie faktów ustalonych przez komisję protestową władza krajowa uzna, że jacht który był stroną w rozpatrywaniu złamał przepis - musi go ukarać, niezależnie czy dany jacht lub dany przepis były wymienione w decyzji komisji protestowej.

71.4 Decyzja władzy krajowej musi być ostateczna. Władz krajowa musi wysłać swoją decyzję na piśmie do wszystkich stron biorących udział w rozpatrywaniu i do komisji protestowej, która musi wykonać decyzję.