CZĘŚĆ 6 ZGŁOSZENIA I WARUNKI DOPUSZCZENIA

75 ZGŁOSZENIE DO REGAT

75.1 Aby zgłosić się do regat jacht musi wypełnić wymagania władzy organizującej regaty. Zgłoszenia może dokonać:

(a) członek klubu lub innej organizacji stowarzyszonej we władzy krajowej będącej członkiem ISAF

(b) stowarzyszony klub lub organizacja; lub

(c) członek władzy krajowej należącej do ISAF.

75.2 Zawodnicy muszą spełniać wymagania Zarządzenia 19 ISAF, Kodeks uprawnień.