76 NIE DOPUSZCZENIE JACHTÓW LUB ZAWODNIKÓW DO STARTU

76.1 Władza organizująca lub komisja regatowa mogą, przed startem do pierwszego wyścigu, odrzucić lub unieważnić zgłoszenie jachtu albo wykluczyć zawodnika, uwzględniając ograniczenia wynikające z przepisu 76.2 pod warunkiem, że uczyni to przed startem do pierwszego wyścigu i poda przyczyny swojej decyzji. Jednakże organizator lub komisja regatowa nie może odrzucić lub unieważnić zgłoszenia jachtu lub wyłączyć zawodnika z powodu reklam, jeżeli jacht lub zawodnik spełnia wymagania Zarządzenia 20 ISAF, Kodeks reklamowania.

76.2 Na mistrzostwach świata lub kontynentu żadne zgłoszenie mieszczące się w ogłoszonych limitach nie może być odrzucone lub unieważnione bez uzyskania uprzedniej aprobaty odpowiedniego międzynarodowego związku klasy (lub Offshore Racing Council) albo ISAF.