77 IDENTYFIKACJA NA ŻAGLACH

Jacht musi spełniać wymagania Dodatku G w zakresie znaku klasowego, liter przynależności państwowej oraz numerów na żaglu.