78 78 ZGODNOŚĆ Z PRZEPISAMI KLASOWYMI; CERTYFIKATY

78.1 Właściciel jachtu lub jakakolwiek inna osoba odpowiedzialna za jacht musi zapewnić, iż jacht ten spełnia wymogi przepisów klasowych oraz, że jego certyfikat wartości pomiarowej lub wyrównawczej, jeśli są wymagane przez klasę, pozostają ważne.

78.2 Gdy przepis wymaga, aby jacht przedstawił certyfikat zanim weźmie udział w wyścigu a nie został on przedstawiony, jacht może wziąć udział w wyścigu pod warunkiem, że złoży komisji regatowej pisemne oświadczenie potwierdzające, iż ważny certyfikat istnieje i zostanie przekazany komisji regatowej przed zakończeniem regat. Jeżeli certyfikat nie zostanie okazany na czas, jacht musi być zdyskwalifikowany we wszystkich wyścigach danych regat..

78.3 Gdy kontroler wyposażenia lub mierniczy danych regat stwierdzi, że jacht nie odpowiada wymaganiom przepisów swojej klasy, certyfikatu pomiarowego lub wartości regatowej, musi on złożyć raport na piśmie do komisji regatowej.