ROZDZIAŁ D ODWOŁANIA

70 ODWOŁANIA I ZADOŚĆUCZYNIENIA DO WŁADZY KRAJOWEJ

70.1 Jeżeli prawo do odwołania nie zostało wykluczone na podstawie przepisu 70.5, strona w rozpatrywaniu może odwoływać się od decyzji komisji protestowej lub od jej procedury, ale nie od ustalonych faktów.

70.2 Komisja protestowa może prosić o potwierdzenie lub skorygowanie swej decyzji.

70.3 Odwołanie zgodnie z przepisem 70.1 lub prośba komisji protestowej zgodnie z przepisem 70.2 musi być przesłane do władzy krajowej organizatora regat, który jest zrzeszony zgodnie z przepisem 89.1. Jednakże, gdy jachty żeglują po wodach będących w jurysdykcji więcej niż jednej władzy krajowej będąc w wyścigu, instrukcja żeglugi musi określać, do której władzy krajowej odwołanie może być przesłane.

70.4 Klub lub inna organizacja stowarzyszona we władzy krajowej może prosić o interpretację przepisów pod warunkiem, że nie dotyczy to żadnego protestu lub prośby o zadośćuczynienie, które mogłyby podlegać odwołaniu. Interpretacja ta nie może być stosowana do zmiany uprzedniej decyzji komisji protestowej.

70.5 Decyzje międzynarodowego jury utworzonego zgodnie z wymaganiami Dodatku N nie podlegają odwołaniu. Ponadto, jeżeli jest to stwierdzone w zawiadomieniu o regatach oraz instrukcji żeglugi, można nie przyznać prawa do odwołania w następujących sytuacjach:

(a) gdy jest to istotne dla natychmiastowego ustalenia wyniku wyścigu, który dopuszczałby jacht do współzawodnictwa w dalszej fazie regat lub w następnych regatach (władza krajowa może zarządzić, że w takiej procedurze jej zgoda jest wymagana);

(b) gdy zostanie to zarządzone przez władzę krajową dla poszczególnych regat dostępnych jedynie dla uczestników z zakresu jej jurysdykcji; lub

(c) gdy władza krajowa wyda stosowne zarządzenie dla danych regat po konsultacji z ISAF, pod warunkiem, że komisja protestowa jest utworzona zgodnie z Dodatkiem N, z wyjątkiem, że tylko 2 członków komisji protestowej musi być Sędziami Międzynarodowymi.

70.6 Odwołania i prośby muszą odpowiadać wymaganiom Dodatku F.