Strona zainteresowana

Osoba, która może zyskać lub stracić w wyniku decyzji komisji protestowej, lub która jest osobiście zainteresowana wynikiem takiej decyzji.