34 ZNAK ZAGINIONY

Jeżeli znak zaginął lub przesunął się ze swej pozycji, komisja regatowa musi, gdy to możliwe:

(a) umieścić go w jego właściwym miejscu lub zastąpić nowym o podobnym wyglądzie, lub

(b) zastąpić obiektem niosącym flagę M oraz podawać powtarzający się sygnał dźwiękowy.