35 TIME LIMIT AND SCORES

Jeżeli jeden jacht przebędzie trasę zgodnie z wymaganiami przepisu 28.1 i ukończy przed upływem limitu czasu, jeśli takowy obowiązuje, wszystkie jachty, które kończą są punktowane według ich pozycji na linii mety chyba, że wyścig zostanie przerwany. Jeżeli żaden z jachtów nie ukończy w limicie czasu, komisja regatowa musi przerwać wyścig.