36 WYŚCIGI O STARTACH PRZEPROWADZANYCH POWTÓRNIE LUB POWTARZANE

Gdy start do wyścigu jest przeprowadzany powtórnie lub wyścig jest powtarzany, złamanie przepisu innego niż przepis 30.3 w pierwotnym wyścigu nie uniemożliwia jachtowi uczestniczenia z wyjątkiem, gdy jacht zostaje ukarany na podstawie przepisów 30.2, 30.3 lub 69.